Stomií život nekončí

Jsme agentura domácí péče, která se specializuje na péči o pacienty se stomií dočasnou nebo trvalou. Působíme v mnoha regionech ČR.

Máte v péči pacienta se stomií? Chcete mu poskytnout maximum a přitom se vyhnout zbytečným starostem?

Nabízíme Vám bezplatnou konzultační a ošetřovatelskou službu, která Vám pomůže s péči o takové pacienty a se zajištěním potřebného servisu.

Potřeby každého pacienta se stomií jsou velmi individuální. To klade zvýšené nároky na péči o stomika, od správného výběru stomické pomůcky, přes řešení komplikací spojených se stomii (proplaps, stenóza, macerace kůže, kýla apod.) až po hlídání preskripce podle platné legislativy. Zejména včasné řešení komplikací hned v jejich začátku je velice důležité a výrazně snižuje riziko dalších vleklých potíží, které jsou většinou spojeny se zvýšenými náklady na péči o stomika.

Zajistíme pro Vás tyto služby:

  • individuální edukace pacienta;
  • pomoc s výběrem nejvhodnějších stomických pomůcek;
  • telefonické a osobní konzultace v případě komplikací při péči o pacienta se stomií;
  • osobní návštěvy u Vašich pacientů se stomií minimálně jednou z čtvrtletí;
  • pomoc s administrativou spojenou s preskripcí stomických pomůcek (tisk poukazů, žádanky pro RL apod.);
  • hlídání limitů stomických pomůcek u každého pacienta.

Lastrona je tady pro vás!

Důvěřujte profesionálům.